Etik Kurul Onay Belgesi

 

İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılacak araştırma ve uygulamalar için, ilgili birimlerin etik kurullarından onay alınmış olması zorunludur. Bu kapsamda araştırmacılar tarafından yüz yüze veya bilgisayar ortamında gerçekleştirilen her türlü anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, çizim, video film ve ses kaydı niteliğindeki veri toplama yöntemleriyle yapılan bilimsel araştırma ve çalışmalar etik kurul onayı gerektiren uygulamalar kapsamındadır.

 

Desteklenmesine karar verilen Projenin Yürütücüsünün, 2 yıldan daha eski tarihli olmayan proje konusuyla ilgili etik kurul onayının aslını, BAP Koordinasyon Birimi Proje Bölümüne teslim etmeleri zorunludur. Gerekli olması halinde, aslı görülmek suretiyle, belgenin kopyası alınıp aslı araştırmacıya iade edilebilmektedir.