Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS) Bilgilerinin Güncelleme Kriterleri

Üniversitemiz mensubu olan araştırmacılar:

Proje başvurusu gerçekleştirecek veya herhangi bir projenin ekibinde yer alacak üniversitemiz mensubu araştırmacıların, Akademik Veri Yönetim Sistemi’nde kişisel bilgilerini güncellemeleri zorunludur.

 

Lisansüstü Tez Öğrencileri, Yurt içinden veya yurt dışından araştırmacılar:

Üniversitemiz mensubu olmayan veya Üniversitemizdeki idari kadrolarda görev yapmakta olan diğer araştırmacıların temel kimlik ve iletişim bilgilerine ilave olarak, özgeçmiş dosyalarının başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.