Projelerin Değerlendirme Süreci
  1. Proje yürütücüsü tarafından Taslak Proje önerisi çalışmasının başlatılması,
  2. Taslak Proje çalışmasının, yürütücü tarafından Ön Başvuruya dönüştürülerek, BAP Koordinasyon Birimine sunulması,
  3. BAP Koordinasyon Birimi Proje Bölümü’nün, ön başvuru üzerinde teknik/biçimsel inceleme yapması. Eksiklik ya da sorun bulunan projelerin proje yürütücüsüne iade edilmesi,
  4. Eksiklik veya sorun bulunmayan projelerin Başvuru Projesi olarak nitelendirilip, Komisyon değerlendirmesine sunulması,
  5. BAP Komisyonu ve hakemler tarafından yapılan değerlendirme neticesinde gerekli ise, yürütücüden proje üzerinde revizyon talep edilmesi,
  6. BAP Komisyonu tarafından değerlendirme yapılarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilmesi.