Satınalma Talep Dilekçesi

Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak satın alma işlemlerinin başlatılabilmesi için, proje yürütücülerinin, otomasyon sistemine kullanıcı adı/şifresi ile giriş yaparak ilgili projelerine ulaşıp, Harcama İşlemleri menüsünden satın alma talep dilekçesini hazırlayarak sistem üzerinden BAP Koordinasyon Birimine iletmeleri ve ayrıca yazıcı çıktısını imzalayarak Birime teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Tüm bütçe kalemlerinin satın alma işlemlerinin projenin başlangıcında veya aynı dilekçede talep edilmesi zorunlu değildir. Projenin çalışma takvimine uygun olarak muhtelif zamanlarda satın alma talebinde bulunulması mümkündür.